Vergoedingen

Een (gedeeltelijke) vergoeding is mogelijk via de aanvullende zorgverzekering bij de meeste zorgverzekeraars. U kunt deze aanvullende zorgverzekering ook afsluiten bij een andere zorgverzekeraar, dan degene waarbij u de basis verzekering heeft.  

 

Voor een overzicht van verzekeraars die mijn behandelingen vergoeden kun je klikken op de link: zorgwijzer natuurgeneeskunde-vergoeding of de link zorgwijzer vaktherapie vergoeding (aan de gegevens van zorgwijzers kunnen geen rechten worden ontleend).
 

Annuleren kan tot 24 uur van te voren. Daarna wordt de afgesproken tijd volledig in rekening gebracht. 

 

Voor de behandelingen zijn de volgende Algemene Voorwaarden-Praktijk van toepassing. 

In geval van begeleiding zijn de Algemene Voorwaarden (PGB) Begeleiding van toepassing.

Tarieven Behandelingen

Kennismakingsgesprek (half uur): gratis
Intake consult (een tot anderhalf uur): € 50,00
Regulier consult (een uur): € 75,00
Kort consult (half uur): € 40,00
Annuleren kan tot 24 uur van te voren. Daarna wordt de afgesproken tijd volledig in rekening gebracht. 

Tarieven (PGB) naar gelang indicatie

Betalingen binnen 14 dagen op bankrekening:
ABN-AMRO Bank Haren:
IBAN: NL10ABNA 0540398438
t.n.v. Somatic Movement Institute 

Registratie: 

 • FVB Beroepsregistratie: 100432 
 • BATC Beroeps registratie: BR-01947 
 • AGB zorgverleners code: 90-047822 
 • kwalificatie vaktherapie: 9025 
 • kwalificatie natuurgeneeskunde: 9006 
 • AGB praktijkcode: 90-56394 
 • Klacht- en Tuchtrecht: KB-12121569 

Lidmaatschappen: 

 • Stichting Belangenassociatie Therapeut en Consument (BATC) 
 • Nederlandse Federatie Vaktherapeutische Beroepen 
 • Internationale Vakvereniging Somatische Bewegingstherapie (ISMETA)  
 • Kamer van Koophandel onder nummer 34191318