Behandelingen zijn per 31-12-2021 gestopt

 • Heb je moeite met veranderingen?
 • Voel je je al een tijd gespannen, gestrest of onrustig?
 • Voel je je somber of depressief?
 • Heb je last van (faal)angst of paniekaanvallen?
 • Heb je last van overgevoeligheid of voel je juist afgevlakt?
 • Is contact maken en/of onderhouden moeilijk voor je?
 • Vind je het lastig om je eigen emoties of die van een ander te begrijpen en te delen?
 • Vind je het moeilijk om (non-verbaal) gedrag te begrijpen en ermee om te gaan? 

Dan zijn mijn behandelingen wel iets voor jou.  

Praktijk voor Somatisch Bewegen

Hoe ziet je behandeling eruit?

Antwoorden op vragen over ‘je goed voelen’ liggen vaak in het menselijk lichaam zelf besloten. Somatic Movement helpt die signalen te begrijpen en er iets mee te doen. Men spreekt daarom ook wel van lichaamsgerichte ervaringstherapie: jij leert luisteren naar signalen van je lichaam. Je leert ze een plek geven en ze op intelligente wijze te vertalen in gezondheid, welbevinden en effectief handelen.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt naar aanleiding van de klachten een behandelplan opgesteld.

In de volgende consulten leer je luisteren naar de signalen van je lichaam. Voor veel mensen al een nieuwe en bijzondere ervaring.

Je komt in contact met je eigen lichaam dat je precies vertelt waar de problemen zitten. Onder mijn begeleiding leer je houding en bewegingsoefeningen, adem en stemoefeningen, aandacht en lichaamsbewustzijnsoefeningen.

Door deze oefeningen regelmatig te doen hervindt je lichaam het natuurlijk evenwicht en ga je beter in je vel zitten.

Feedback van cliënten

Cliënt B. Cliënt S. en Cliënt N.

Uitgebreide informatie

Ik werk vanuit een integrale visie op gezondheid en welzijn. Ik kijk naar de mens als geheel.
De vraag en/of  klacht van de cliënt is het uitgangspunt van de behandeling. Samen werken we aan het verminderen en als het kan verhelpen van de klacht.
Mijn instrument is lichaamsbewust bewegen en mijn rol hangt af van de behoefte van de cliënt. Dat kan ondersteunend zijn maar ook activerend of inzicht gevend. Het natuurlijk herstellend vermogen wordt aangesproken en ingezet. 

Mijn aanpak omvat het diagnosticeren en behandelen van de onderliggende onevenwichtigheden in het functioneren van de cliënt.  

 

Hierbijwerk ik met Five Pillars Somatics. Deze door mij ontwikkelde methode ligt ten grondslag aan de Somatic Movement cursussen en opleidingen. 

Werkvormen 

* Lichaamsbewustzijn
* Spanningsregulatie
* Emotie (Affect) regulatie
* Sociale vaardigheidstraining (interpersooonlijke vaardigheden , interactie,
non-verbale communicatie)
* Activering (in beweging komen)
* Zelfbeeld (positief zelf beeld ontwikkelen)
* Autonomie (empowerment, versterken eigenwaarde, eigen kracht)

Middels

 1. Aandacht en lichaamsbewustzijn oefeningen (dit adhv manuele technieken en in beweging)
 2. Ontspanningsoefening (in actie en in rust, progressieve relaxatie oefening)
 3. Ademtraining (adem-steun en expressie)
 4. Manuel technieken (ter ondersteuning van het lichaamsbesef , het gedrag en/of  de kern-overtuigingen)
 5. Gesprekstechnieken (structurerend, motiverend, verhelderend, inzichtgevend, informatief)
 6. Expressie en creativiteitstraining (Rollenspel)
 7. Beeldende middelen (tekenen van onder anderen je gevoel, je zelfbeeld, problematisch situaties)
 8. Empowerment proces (vanuit de ervaring leren omgaan met gevoelens om zo tot meer zelfstandigheid te komen) 

Werkwijze Praktisch 

Tijdens het intake consult stellen wij naar aanleiding van de klachten een behandelplan op. 

In de volgende consulten leer je luisteren naar de signalen van je lichaam. Voor veel mensen is dit al een nieuwe en bijzondere ervaring. Je komt in contact met je eigen lichaam dat je precies vertelt waar de problemen zitten. Onder mijn begeleiding leer je houding en bewegingsoefeningen, adem en stemoefeningen, aandacht en lichaamsbewustzijnsoefeningen. Door deze oefeningen regelmatig te doen hervindt je lichaam het natuurlijk evenwicht en ga je beter in je vel zitten. 

De behandeling bij gerichte vragen, problemen dan wel klachten is vaak kortdurend. Het gaat om 5 tot 10 consulten, gedurende een periode van 3 tot 9 maanden. 

In bijzondere gevallen (zoals vage of complexe vragen, problemen dan wel klachten) zal het noodzakelijk zijn om hier van af te wijken. 

Tijdens het intake consult wordt ook een schatting gemaakt van het totaal aantal sessies. Dit kan in de evaluatie na vijf sessies eventueel worden bijgesteld. 

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Dat kan telefonisch of in de praktijk.