Somatic Movement

“Somatic Movement – lichaamsbewust bewegen- erkent het lichaam als bron van intelligente informatie die, in beweging gezet, tot een gezonder en harmonischer leven leidt”.  

Jacques van Eijden 

Somatic Movement
voor professional en ervaringsdeskundigen

“Lichaamsbewust en mindful”

Herken je de beperking van het werken met alleen het hoofd? Ga je gefrustreerd naar huis omdat je mensen onvoldoende in beweging krijgt? En sla je daardoor zelf spanning op in nek en rug? 

Somatic Movement – lichaamsbewust bewegen- is voor professionals die effectiever en meer harmonisch met mensen willen werken. 

Somatic Movement biedt een unieke uitdaging voor therapeuten, coaches, dansers en trainers die bewust-zijn, voelen en bewegen willen inzetten voor hun persoonlijke en professionele groei. 

Somatic Movement bevordert het fysiek, psychisch en emotioneel functioneren bij mensen in hun persoonlijke en professionele leven door 5 Pillars Somatics methode die in de trainingen gegeven wordt.

De 5 Pillars Somatics methode wordt ook aangeboden als Training in de vorm van Cursussen. De cursussen volgen de 5 Balans en Integratie thema’s. Daarbij komen de competenties ook aan bod.
De cursussen worden zowel in groepsverband als op individuele basis aangeboden. Voor meer informatie neem gerust contact op.

METHODE

Balans en Integratie 

De nadruk in de behandeling ligt op het ontwikkelen van Balans en Integratie vaardigheden. 

De Balans en Integratie principes en technieken die daarbij ingezet worden zijn geworteld in de studie van de structurele en functionele aspecten van het lichaam (anatomie, fysiologie, embryogenese en kinesiologie). 

Lichaamsbewustzijn en mindful bewegen, op zoek naar balans tussen hoofd en hart, is steeds de kern. 

De Balans en Integratie onderdelen zijn: 

Balans 

Externe Balans: Hier is het thema ‘Gaan en Staan’. We werken met onze houding, de manier waarop we gaan en staan door het leven, zowel letterlijk als figuurlijk. Vragen over hoe we stevig in het leven kunnen staan en omgaan met de krachten die ons beïnvloeden zijn daarbij van belang. Maar ook over hoe we onze eigen kracht gebruiken en hoe we omgaan met wat we te dragen hebben en de uitdagingen daarbij.  

Interne Balans: Met als thema ‘Vitaliteit en Zelfzorg’ dat gaat over je energiek en gezond voelen. De zelfzorg, de zorg voor elkaar en voor onze leefomgeving. Dat uit zich in hoe we ons verbonden voelen, hoe we de tijd nemen voor verwerking en hoe we de rust nemen die nodig is om te herstellen en/of te genezen. Lichaamsbewust voelen en mindful bewegen, op zoek naar balans tussen hoofd, hart en heupen, is steeds de kern. 

Integratie 

Ontwikkeling: met als thema ‘Potentieel Benutten’. Hier wordt gewerkt onze aangeboren en verworven krachten die ons helpen ons volledig potentieel te benutten. We zijn begenadigd met onmiddellijke reacties zoals bijvoorbeeld reflexen en evenwichtsreacties. We worden in onze groei gesteund door aangeboren bewegingspatronen en we bewegen ons door specifieke ontwikkelingsfasen in het leven.  

Organisatie: met als thema ‘Plek Innemen’ dat gaat over regie nemen, onze autonomie, hoe wij ons leven organiseren, vormgeven en hoe wij communiceren met onze omgeving. In hoeverre durf je ruimte in te nemen? Wil je ergens bij horen, en waarom? Wat doet tijd en stress met je en hoe zit het met eigenwaarde en waardering? Deze vragen gaan we ervaren.  

Sturing: hier werken we met het thema ‘Richting Kiezen’ dat gaat over het maken van duurzame keuzes om een blijvend en positief verschil te kunnen maken. Vragen als: ‘Wat beweegt ons? Wat zijn onze werkelijke motieven? Wat is onze visie en missie in het leven?’ liggen daaraan ten grondslag.  

 

Competenties van de Somatic Movement Practitioner

De 5 competenties zijn: 

 Soma Mapping

  1. Embody Embrace Empower Process
  2. Peace-ful Communication
  3. Experiential Learning
  4. Somatic Skills
  1. Somatic Movement Practitioners werken met Soma-Mapping. Soma-Mapping brengt de structurele en functionele aspecten van het lichaam’s natuurlijke intelligentie in kaart met als doel Balans en Integratie in het leven van mensen te creëren.
  2. Het Embody Embrace Empower Process is het leidend principe bij het procesgericht werken.
  3. PEACE-ful Communication: De begrippen Presence, Ease, Affectivity, Creativity en Effectiveness bij deze vorm van communicatie staan aan de basis van alle verbale en  non-verbal interacties.
  4. Ervaringsgericht Leren wordt ingezet en is gebaseerd op het weven van kennis, ervaring en  intuïtieve aspecten van het leren.
  5. Somatic Movement Practitioners zetten de volgende Skills (vaardigheden) in: Embodied Awareness; manuele en verbale technieken; houding en beweging technieken; en adem en stemgebruik.

Download hier de interviews met 5 Pillars Somatics professionals.

Download hier de Power Point presentatie over de geschiedenis en toepassing van de 5 Pillars Somatics methode.